tape

[teep] de; m -s   1 plakband   2 zelfklevende, elastische band om geblesseerde gewrichten te omwikkelen   3 geluids- of beeldband

on·der·steu·ning

de; v -en   1 het ondersteunen   2 hulp, (geldelijke) steun

dy·na·misch

bn -e   1 de dynamiek, de beweging betreffend  2 vol kracht

Taping / Dynamic tape

De methode is gebaseerd op het principe dat beweging en spieractiviteit onmisbaar zijn voor het behoud of een voorspoedig herstel van de gezondheid.

Ondersteuning
Bij taping wordt gebruik gemaakt van een elastische dunne tape. Hiermee worden de spieren en gewrichten effectief ondersteund zonder dat de bewegingsvrijheid wordt belemmerd.

De positieve invloed op spieren, gewrichten en doorbloeding zorgt ervoor dat de pijn snel afneemt en dat de hersteltijd van het weefsel ongeveer drie keer zo snel (!) verloopt.

De tape kan een aantal dagen blijven zitten, zodat er eigenlijk een behandeling van 24 uur per dag wordt bereikt. Ook dat bevordert het herstel.

Dynamic tape

De dynamic tape beperkt niet in de functie maar levert wel een bijdrage aan de beweegketen. Door zijn hoge elasticiteit functioneert de dynamic tape als een soort 2e spier. Het is dus geen kinesiotape of een klassieke tape maar een nieuw product met unieke eigenschappen die een bijdrage kan leveren in de revalidatie en op het sportveld. Dynamic tape is de nieuwe generatie tape voor therapie en (professionele) sport.

Imcare Shiatsu en triggerpoint praktijk | Heechein 48 Akkrum | T 06 227 226 85
Privacy Policy