well·ness

de; een gezonde toestand van welzijn vrij van ziekte; het gevoel van welbehagen

Wellness

Voor mij is wellness een combinatie van actief en passief werken aan je gezondheid en welzijn, dus je lichamelijk en geestelijk welbevinden.

Wellness is wellbeing
De tweedeling is gelijk al duidelijk: ontspannen en inspannen. Ontspannen in de zin van een sauna bezoeken of een massage in combinatie met actieve beweging zoals wandelen, sporten, zumba etc. Deze gezonde manier van leven en denken moet een stressvrij, gezond en harmonieus leven opleveren. Wellness is een levensstijl waarbij de consument er zelf voor kiest een gezond leven te willen leiden.

Imcare Shiatsu en triggerpoint praktijk | Heechein 48 Akkrum | T 06 227 226 85
Privacy Policy