shi·at·su

de; v -s Een soort therapie van Japanse origine die gebaseerd is op dezelfde principes als acupuntuur waarbij met de vingers druk wordt uitgeoefend op bepaalde plekken van het lichaam.

shi = vinger, atsu = druk

Shiatsu

Shiatsu is een manuele behandelingsmethode en betekent letterlijk vingerdruk. Bij shiatsu oefent de therapeut druk uit door de handen, vingers, duimen en soms ook ellebogen op het lichaam van de cliënt te plaatsen. Verschillende rek- en strek technieken kunnen eveneens deel uit maken van de behandeling.

De mens als eenheid
Shiatsutherapie is gebaseerd op oosterse inzichten van gezondheid en ziek zijn en aangepast aan de moderne westerse medische inzichten en opvattingen. Het uitgangspunt in de shiatsu therapie is dat het lichaam een geheel is van afzonderlijke maar op elkaar afgestemde delen die samenwerken en elkaar aanvullen, versterken en afremmen. Waar in andere medische disciplines nogal eens alleen de klacht centraal wordt gesteld zoekt shiatsutherapie de oorzaken in het (dis)functioneren van de mens als een eenheid en zoekt het naar storingen in die processen.

Imcare Shiatsu en triggerpoint praktijk | Heechein 48 Akkrum | T 06 227 226 85
Privacy Policy