ver·ze·ke·ren

-zekerde, h -zekerd   1 zeker maken: iem een onafhankelijk bestaan ~ waarborgen   2 met klem verklaren   3 tegen vergoeding (premie) op zich nemen een in een polis genoemd risico te dragen: iem ~ tegen diefstal   4 door het nemen ve verzekering veiligstellen: zijn huis ~ tegen brand; zich ~ tegen schade

Verzekeraars

Door mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging NVST en NMTN komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Om te bepalen welke behandeling wordt vergoed en de hoogte van de vergoeding kunt u uw eigen polis raadplegen.

Een lijst van vergoedingen door Zorgverzekeraars kunt u ook vinden op de websites van de NVST/NMTN.

Imcare is lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) en van Neuromusculaire Therapeuten Nederland (NMTN)

De leden van de NVST en NMTN zijn gediplomeerd en werken volgens vastgestelde kwaliteitseisen. Daarnaast zijn leden verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en geldt de klacht- en tuchtregeling.

Klacht- en tuchtwet
Om ervoor te zorgen dat zorgverleners op een goede en zorgvuldige manier met klachten van cliënten omgaan, bestaat er per 1 januari 2017 één wet: de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).

Documenteren
Elke zorgaanbieder is vanaf 1 januari 2017 verplicht om zorgklachten met cliënten te bespreken en op te nemen in een dossier.

U kunt terecht bij:
Als het tot een conflict komt, is het van belang dat wij dat samen proberen op te lossen.
Lukt dit niet, dan kunt u terecht bij mijn beroepsvereniging: de NVST.

Imcare Shiatsu en triggerpoint praktijk | Heechein 48 Akkrum | T 06 227 226 85
Privacy Policy