ver·ze·ke·ren

-zekerde, h -zekerd   1 zeker maken: iem een onafhankelijk bestaan ~ waarborgen   2 met klem verklaren   3 tegen vergoeding (premie) op zich nemen een in een polis genoemd risico te dragen: iem ~ tegen diefstal   4 door het nemen ve verzekering veiligstellen: zijn huis ~ tegen brand; zich ~ tegen schade

Verzekeraars

Door mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging NVST komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Om te bepalen welke behandeling wordt vergoed en de hoogte van de vergoeding kunt u uw eigen polis raadplegen.

Een lijst van vergoedingen door Zorgverzekeraars kunt u ook vinden op de site van de NVST.

De leden van de NVST zijn gediplomeerd en werken volgens vastgestelde kwaliteitseisen. Daarnaast zijn leden verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en geld de klacht en tuchtregeling.

Imcare is lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST).

Imcare Shiatsu en massage praktijk | Heechein 48 Akkrum | T 06 227 226 85