ver·ze·ke·ren

-zekerde, h -zekerd   1 zeker maken: iem een onafhankelijk bestaan ~ waarborgen   2 met klem verklaren   3 tegen vergoeding (premie) op zich nemen een in een polis genoemd risico te dragen: iem ~ tegen diefstal   4 door het nemen ve verzekering veiligstellen: zijn huis ~ tegen brand; zich ~ tegen schade

Verzekeraars

Door mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging NVST en NMTN komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Om te bepalen welke behandeling wordt vergoed en de hoogte van de vergoeding kunt u uw eigen polis raadplegen.

Een lijst van vergoedingen door Zorgverzekeraars kunt u ook vinden op de websites van de NVST/NMTN.

De leden van de NVST en NMTN zijn gediplomeerd en werken volgens vastgestelde kwaliteitseisen. Daarnaast zijn leden verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en geldt de klacht- en tuchtregeling.

Imcare is lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) en van Neuromusculaire Therapeuten Nederland (NMTN)

Imcare Shiatsu en triggerpoint praktijk | Heechein 48 Akkrum | T 06 227 226 85
Privacy Policy